Leto 2017. – Francuska – NICA, KAN, JUAN LES PINS

u pripremi… Republika Francuska je država zapadne Evrope. Francuskoj pripadaju i prekomorske teritorije, od kojih Gvadelup, Martinik, Gijana (u Americi) i Reinion, Majot (u Indijskom okeanu) predstavljaju punopravni deo francuske republike. Francuska je jedna...